Virtualla maskiner

 

 

Windows NT


Windows NT har jag inte intresserat mig för så mycket, men jag ville ju gärna ha en virtuell NT maskin också, jag vill ju ha en samling med olika OS. Och även det fanns i gamla ”bra att ha” lådan. Jo jag vet att dom licencerna som vi har egentligen inte får installeras så, men  men…


NT har jag installerat både på Microsoft Virtual PC 2007 och på Virtualbox. På Virtualbox fick jag problem med nätverket efter senaste uppdateringen av Virtualbox, 4.3.10, men det löste sig genom att ändra till Bridged connection i nätverksinställningarn i Virtualbox.

Om man installerar i Virtual PC 2007 är det ju praktiskt att också installera Guest Additions, men då måste man använda den iso fil som kommer med Virtual PC 2004, den filen har stöd för NT4 vilket saknas i VPC2007. Jag installerade en gång, och tog vara på filerna för framtida bruk, filen här. Innan man installerar Guest additions behöver man installera Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a (svensk version som iso här). Också svensk version av IExplore6 är bra att ha. Finns här.

Virtual NT4

 

 

När man sedan har använt sin virtuella maskin ett tag och filen börjar bli för stor, är det bara att förbereda maskinen med Precompactor iso från Virtual PC 2004 och sedan programmets funktioner för att komprimera. Fungerar både med Virtual PC 2007 och Virtualbox.

 

FöregåendeBakåt HemBohuset NästaNästa